Kira Stopajı Hesaplama

Burada kira gelirleri için stopaj tutarını hesaplayabilirsiniz.Kira Stopajı Hesaplama FormuStopaj Nedir?

Stopajın kelime anlamı ön kesintidir. Gelir Vergisi Kanununa göre bazı vergiye tabi kazanç tutarlarını ilgili gerçek veya tüzel kişiye ödeyenler, bu kişiler adına stopaj oranı kadar vergi tutarını alıkoyarak vergi dairesine öderler.

Örneğin çalışanların ödeyecekleri vergiler ücretlerinden kesilerek işveren tarafından bir sonraki ayda muhtasar beyanname ile vergi dairesine beyan edilip ödenir. Verginin mükellefi (vergi borcu olan kişi) çalışan olmakla birlikte vergi sorumlusu (vergiyle ilgili olarak vergi dairesine karşı sorumlu olan kişi) işverendir.

Stopajın Konusu Gelirler Nelerdir

Stopaj konusu bazı gelirler şunlardır:

  • Çalışanlara ödenen ücretler
  • Serbest meslek kazançları (Avukat, mali müşavir vb.)
  • Mevduat faizleri
  • Kira gelirleri

Bunların dışında stopaj uygulanacak gelirlerin bir listesine şuradan ulaşabilirsiniz.

Kira Stopajı Nedir?

Kira stopajı, kiralayanın ödeyeceği kira tutarı üzerinden keserek vergi dairesine ödediği tutardır. Verginin ödenmesinde kiracı sorumludur.

Kira stopajı işyeri kiraları için uygulanır. Mesken kiralamada uygulanmaz.

Mesken olarak kiraya verdikleri gayrimenkulleri için kira gelirleri 2017 yılında 3.900,00 TL'yi geçen ev sahipleri Gelir İdaresi Başkanlığının Hazır Beyan sistemini kullanarak gelirlerini beyan etmek ve hesaplanan vergi tutarını hsaplamak zorundadırlar.

Bu hesaplama için hiç yorum yapılmamış.

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.